Trang chủ Anh Quốc

UK Pre-departure: Chuẩn bị hành trang trước khi lên đường học Anh 2019

UK Pre-departure: Chuẩn bị hành trang trước khi lên đường học Anh 2019 Nhằm giúp .

Công bố danh sách 500 học sinh ISC-UKEAS đạt học bổng Anh Quốc 2019

Công bố danh sách 500 học sinh ISC-UKEAS đạt học bổng Anh Quốc 2019 ISC-UKEAS .

ST MARY’S UNIVERSITY

ST MARY’S UNIVERSITY Năm thành lập: 1850 Địa điểm: Twickenham, ở Tây Nam London Tổng .

University Of Greenwich

UNIVERSITY OF GREENWICH Năm thành lập: 1892 Địa điểm: London, Kent Tổng số sinh viên: .

Leeds Beckett University

           LEEDS BECKETT UNIVERSITY Năm thành lập: 1824 Địa điểm: Leeds .

University of Westminster

UNIVERSITY OF WESTMINSTER Năm thành lập: 1838 Địa điểm: London Tổng số sinh viên: 20.000 .

University of Surrey

UNIVERSITY OF SURREY Năm thành lập: 1966 Địa điểm: Guildford Tổng số sinh viên: 16,828 .

University of Sussex

UNIVERSITY OF SUSSEX Năm thành lập: 1960 Địa điểm: Sussex Tổng số sinh viên: 17,000 .

Brunel University London

BRUNEL UNIVERSITY LONDON Năm thành lập: 1966 Địa điểm: London Tổng số sinh viên: 14.000 .

Ulster University

ULSTER UNIVERSITY Địa điểm: Bắc Ireland (Belfast, Coleraine, Jordanstown & Magee) & UK (London & .

University of Limerick

UNIVERSITY OF LIMERICK Năm thành lập: 1972 Địa điểm: bờ biển phía tây Ireland Tổng .

Robert Gordon University

ROBERT GORDON  UNIVERSITY ABERDEEN Năm thành lập: 1668 Địa điểm: Aberdeen Tổng số sinh viên: .

Queen Mary University of London

Queen Mary University of London Năm thành lập: 1882 Địa điểm: London Tổng số sinh .

Manchester Met

MANCHESTER METROPOLITAN UNIVERSITY Năm thành lập: 1970 Địa điểm: Manchester Tổng số sinh viên: 38,000 .

University of Hertfordshire

UNIVERSITY OF HERTFORDSHIRE Năm thành lập: 1952 Địa điểm: Hatfield, Hertfordshire Tổng số sinh viên: .

Exeter

UNIVERSITY OF EXETER Năm thành lập: 1955 Địa điểm: Exeter Tổng số sinh viên: 22,540 .

University of Essex

ESSEX UNIVERSITY Năm thành lập: 1964 Địa điểm: Colchester & Southend, Đông Nam nước Anh .

City Uni

CITY, UNIVERSITY OF LONDON Năm thành lập: 1894 Địa điểm: London Tổng số sinh viên: .

Birmingham City University

BIRMINGHAM CITY UNIVERSITY Năm thành lập: 1842 Địa điểm: Birmingham Tổng số sinh viên: 23.000 .

Bangor Univeristy

BANGOR UNIVERSITY Năm thành lập: 1884 Địa điểm: Bangor, Wales Tổng số sinh viên: 11.000 .